Overige informatie

Alles hangt / ligt voor eigen risico in de winkel.
We zijn niet aansprakelijk voor beschadigingen, zoekraken enzovoort.
Uiteraard zullen wij ons best doen om dit te voorkomen.


Bij diefstal doen wij altijd aangifte bij de politie